Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Με λίγα λόγια…

Η εταιρεία «RIGANA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Διακριτικός τίτλος «RIGANA HELLAS ΙΚΕ») είναι μία νεοσύστατη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην  εισαγωγή  και εμπορία πρώτων υλών και λειτουργικών συστατικών  για όλους τους τομείς της  βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, χαρτοποιίας, και ζωοτροφών. Αποτελεί θυγατρική της αλλοδαπής εταιρεία «RIGANA EAD» μιας Μονοπρόσωπης ΑΕ που εδρεύει στη Βουλγαρία (Φίλιπ Κούτεφ. Αρ. 1, Σόφια).

Έχοντας πολυετή συνεργασία με γνωστούς και καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού στον τομέα της παραγωγής  συστατικών και πρώτων υλών , στόχοι μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας με ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση, τεχνική υποστήριξη.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 135129601000
  • Αριθμός Μητρώου ΕΒΕΑ: 301375
  • Είδος εισφοράς μοναδικού μετόχου: Κεφαλαιακή εισφορά
  • Μετοχικό κεφάλαιο:  1 ευρώ

Οι Συνεργάτες μας